НОВИ ВИДЕА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК НА КАНАЛОТ НА ЛЕВЕЛ ЦЕНТАР

Со почетокот на новата учебна година ЛЕВЕЛ ЦЕНТАР продолжи со подготовка на нови видеа ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК А1 ниво. Видеата се со цел да им се олесни на учениците изучувањето на германскиот јазик.

Видеата се прават по програма предвидена за изучување на основното почетно ниво А1.1 и А1.2. Во досегашните видеа се опфатени основните работи: лични заменки, помошните глаголи СУМ (SEIN) и ИМАМ (HABEN), зборови поврзани со облека, делови од тело, куќа, овошје, зеленчук, како и фонд на глаголи кои се среќаваат во книгата Шрите (Schritte) која и се работи во ЛЕВЕЛ ЦЕНТАР.

ЛЕКЦИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРОСЛЕДИТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК:

Напоменуваме дека ЛЕВЕЛ ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР организира и курсеви за деца и возрасни преку ЗУМ платформа, учење од далечина.

Уписите траат во тек на целата година и има уписи за сите нивоа. Информации можете да добиете на следниот линк:

https://www.facebook.com/level.educo.centar/photos/a.352091058138123/4701525013194684/