УПИСИ ЗА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Германски јазик за возрасни …. А1 ниво ….

Уписиииии

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВИ и ЧАСОВИ ВО ГРУПА

Забрзани обуки ….

Учете германски.. Јазик кој што е на второ место по изучување после англискиот јазик

Посебна програма… Посебни материјали …

Прилагодени на вашите потреби.