Дневен Архива: 07/08/2020

“ONLINE CLASSES” ...

Годините минуваат ... времињата се менуваат ... Колку и да мислиме некогаш било подобро сепак промените...