Дневен Архива: 02/09/2020

ЗОШТО АНГЛИЧАНИТЕ СТАВААТ МЛЕКО ВО ЧАЈОТ?

Еден од многу битните ритуали во Англија е пиењето чај во попладневните часови. Овој ритуал започнува во четириесетите години на 19 век....