MACEDONIAN LANGUAGE/МАКЕДОНСКИ

Macedonian language for foreigners.

Македонски за македонците во дијаспората.

Да не ги заборавиме корените…

Да не се оддалечиме од јазикот, културата и традицијата.

Да го негуваме македонскиот јазик